Oversikt over alle sertifiseringer

Vi sertifiserer systemer, personell, produkter og foretak i henhold til en rekke standarder. Her får du komplett oversikt over alle standardene fordelt etter tema.

   Kvalitet, HMS, Miljø og Energi

Trafikksikkerhet

Anti-korrupsjon

Informasjonssikkerhet

Sveising & NDT

 

 

 

 

 

Plastsveising

Inspektører

Gass

Brannsikkerhet

555-forskriften

Teknisk Kontrollorgan

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.