Kvalitetslederskolen - ISO 9001

Kvalitetslederskolen passer for deg som jobber som kvalitetssjef, kvalitetskoordinator, kvalitetsrevisor eller Risk Manager. Du står selv fritt til å ta deler av studieprogrammet eller fullføre alle modulene. Avhengig av hvilke moduler du velger kan du oppnå personlig sertifisering som Quality Manager, Quality Lead Auditor og Risk Manager. 
 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.