Teknisk Kontrollorgan [CE-merking av trykkpåkjent utstyr og stål- og aluminiumskonstruksjoner]

I henhold til Direktoratet for Byggkvalitet sine retningslinjer, er vi utpekt som Teknisk Kontrollorgan for lastbærende stål- og aluminiumskomponenter. Teknologisk Institutt er også utpekt som Teknisk Kontrollorgan iht. til det nye trykkdirektivet, 2014/68/EU. 

Et Teknisk Kontrollorgan er et uavhengig organ som utpekes av myndighetene i EU/EØS landene. I Norge utnevner de ulike direktoratene Teknisk Kontrollorgan som faller inn under eget ansvarsområde. I offisielle direktiver/forordninger betegnes Teknisk Kontrollorgan på engelsk som «Notified Body». Organets hovedoppgave er å fungere som en nøytral tredjepart som gjør samsvarsvurderinger iht. et direktiv. Kontrollorganet kontrollerer og tester produkter, og utsteder deretter samsvarsvurdering. Dette skjer vanligvis i form av utstedelsen av et sertifikat. I tillegg til direkte produktkontroll, kan kontrollorganet godkjenne og overvåke produsentens kvalitetssikringssystem.

Velg tjeneste under

CE-merking av byggevarer

CE-merking av stål- og aluminiumkomponenter iht. NS-EN 1090

Kontakt oss
Lotti  Jespersen Lotti Jespersen

Tlf (+47) 469 83 809

Send e-post
Vilkår for bruk av sertifiseringsmerke
 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.