Vilkår for bruk av logo/sertifiseringsmerke

Sertifiseringsmerket består av Kiwa sertifiseringsmerke og logo for Norsk Akkreditering med teksten MSYS 004 og/eller PROD024. De skal alltid stå sammen som et par, slik det mottas fra oss. Bruk av sertifiseringsmerket skal være klart begrenset til de aktiviteter som er sertifisert under akkrediteringen.

Sertifiserte organisasjoner skal, når sertifiseringsmerket benyttes, plassere dette sammen med egen logo, som et minimum på samme side. Akkrediteringsmerket skal ikke virke større enn den akkrediterte organisasjonens logo. Logoen skal brukes i normal lesbar størrelse.

Bruken av merket skal aldri fremstå på en måte som kan gi inntrykk av at et produkt eller tjeneste er sertifisert / akkreditert. Dvs. det kan ikke settes på produkter eller emballasje. Tilsvarende kan ikke virksomheter som leverer tjenester benytte merket på en slik måte at det kan oppleves at tjenesten er sertifisert /akkreditert.

Sertifiserte organisasjoner kan benytte akkrediteringsmerket i reklamemateriell og annet offentlig materiale som gir en generell presentasjon av virksomheten, eller som spesielt beskriver sertifiseringssomfanget.

Dersom reklamemateriellet også beskriver aktiviteter organisasjonen ikke er en del av sertifiseringsomfanget, skal dette klart fremgå i beskrivelsen av disse aktivitetene.

Merket kan også settes på kjøretøyer som benyttes av den sertifiserte organisasjonen, men ikke på lastbæreren eller på en slik måte at kjøretøyet, tjenesten eller produkter er sertifisert.

Merket kan ikke benyttes på konvolutter, laboratorie rapporter, testrapporter eller visittkort.

Det tillates at supplerende tekst, som beskrivelse av hvilke standarder som er brukt, settes inn i forbindelse med logoen så lenge denne ikke kan være misvisende.

Misbruk av logo/sertifiseringsmerker

Virksomheter som unnlater å følge Norsk Akkrediterings regler for bruk av logo kan bli fratatt sertifikatet.

Ved suspensjon og tilbaketrekking

Dersom virksomheten velger å suspendere sertifikatet, blir suspendert eller sertifikatet trekkes tilbake, skal bruken av både sertifikatet og logo/sertifiseringsmerket opphøre umiddelbart.

Referanse: NA dok. 14

Informasjon om sertifiserte bedrifter:

Bedrifter som har fått systemsertifikat i henhold til ISO-standarder vil bli offentliggjort i på våre hjemmesider.

Denne informasjonen er:

  • Organisasjonsnummer
  • Firmanavn
  • Adresse/Telefonnummer
  • Kontaktperson
  • Standard(er)
  • Bransjekode
  • Første gangs dato og utløpsdato
  • Sertifikattekst
 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her.