Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Ø.M. Fjeld AS (ØMF Kongsvinger, ØMF Romerike, ØMF Hamar) [911669668]

Fylke:
Hedmark
Bransje:
Bygg og anlegg
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Entreprenørvirksomhet (inkludert prosjektering) innen nybygg og rehabilitering av bolig-,næring og offentlige bygg.

Øivind Johansen Transport [979 616 910]

Fylke:
Buskerud
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Totalleverandør av tjenester for transport av nye og brukte biler over hele Europa. Egen avdeling for spedisjonstjenester

Ørsta Marina Systems AS [985 833 761]

Fylke:
Møre og Romsdal
Bransje:
Varehandel
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Design og leverandør av komplette marina anlegg

Østbø AS [920 508 324]

Fylke:
Nordland
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Innsamling, transport, mottak og håndtering av næringsavfall, farlig avfall, EE-avfall og slam. Industriservice, miljøsanering og riving av bygg. Konsulenttjenester innenfor miljø, avfall og farlig gods. Organisering av avfallshåndtering i virksomheter.

Østfold Taxitjenester AS [966007613]

Fylke:
Østfold
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-ISO 39001:2012
Sertifikattekst:

Drift av taxisentral og utførelse av persontransport.

Østlandet Gjenvinning AS [986 386 629]

Fylke:
Hedmark
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Leveranse av helhetlige og effektive avfallsløsninger som utvikles og tilpasses i samarbeid med næringslivet

Østlandske Lettmetall AS [928 738 302]

Fylke:
Hedmark
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Støping av komponenter i aluminium samt maskinering av komponenter i aluminium, stål og plastmaterialer.

Øveraasen AS [985 645 566]

Fylke:
Hedmark
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Utvikling, produksjon, salg og service på snøryddeutstyr

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS [971 040 610]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Renovasjon og gjenvinning
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Avfallsmottak fra husholdningsavfall, mottak og drift av Dal Skog gjenvinningsstasjon med sortering av avfallstyper, komposteringsanlegg for produksjon av jord samt drift av avfallsdeponi

Øvre Romerike Prosjektering AS [938182787]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Rådgiving og prosjekteringstjenester innenfor arealplanlegging, veg, vann og avløp, overflateløsninger, landskapsarkitektur, geoteknikk og oppmåling. Levering av tilpassede løsninger til private og offentlige kunder.

 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her.