Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Autic System AS [968614150]

Fylke:
Vestfold
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Salg og support av utstyr og programvare for automasjonsbransjen. Tilbyder av kurs innenfor produktspekteret.

Auto Transport Service AS [932 865 734]

Fylke:
Buskerud
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Totalpartner innen billogistikk

Autonor AS [997802233]

Fylke:
Østfold
Bransje:
Bilforhandlere og -verksteder
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Import og salg av last-, vare- og personbiler, salg av deler. Ettermarkeds- og verkstedsdrift for last-, vare- og personbil.

Autostore AS [974533014]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Leverandør av lagerstyringsssystemet AutoStore. Utvikling, salg og service til internasjonale distributører.

AutoStore Sp. z o.o, Polen [974533014]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Manufacturer of the "AuoStore" storage system. Development, production, sales and service towards international customers

Avanti Ryfylke AS [959599238]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Leveranse av tjenester til det offentlige innen arbeid, velferd, inkludering og kompetansebygging.

Avantor AS [936 647 774]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Eiendom
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Kjøp, utvikling og salg av eiendom

Avantor Eiendomsforvaltning AS [965 530 274]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Eiendom
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Utleie, forvaltning og drift av næringseiendom, offentlig og privat infrastruktur (veier, parker, gang/turveier, parkeringsplasser etc.) Drift av energisentral og parkeringshus

Aven Holmestrand AS [916 494 777]

Fylke:
Vestfold
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
OHSAS18001:2007
Sertifikattekst:

Utvikling, produksjon, Markedsføring/salg av paller og treemballasje

Avinor AS, Aeronautical Information and NOTAM Services (AIS/NOTAM) [985 198 292]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Provision of aeronautical information services necessary for the safety, regularity and efficiency of air navigation within Norwegian area of responsibility oncluding: NOTAM- and briefing services. Flight planning services

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.