Referanseliste

Informasjon om sertifiseringer som er innvilget vil bli gitt på forespørsel.Autic System AS [968614150]

Fylke:
Vestfold
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Salg og support av utstyr og programvare for automasjonsbransjen. Tilbyder av kurs innenfor produktspekteret.

Auto Transport Service AS [932 865 734]

Fylke:
Buskerud
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Totalpartner innen billogistikk

Autonor AS [997802233]

Fylke:
Østfold
Bransje:
Bilforhandlere og -verksteder
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004
Sertifikattekst:

Import og salg av last-, vare- og personbiler, salg av deler. Ettermarkeds- og verkstedsdrift for last-, vare- og personbil.

Autostore AS [974533014]

Fylke:
Hordaland
Bransje:
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Leverandør av lagerstyringsssystemet AutoStore. Utvikling, salg og service til internasjonale distributører.

AutoStore Sp. z o.o, Polen [974533014]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Manufacturer of the "AuoStore" storage system. Development, production, sales and service towards international customers

Avanti Ryfylke AS [959599238]

Fylke:
Rogaland
Bransje:
Helse- og sosialtjenester
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
Sertifikattekst:

Leveranse av tjenester til det offentlige innen arbeid, velferd, inkludering og kompetansebygging.

Avantor AS [936 647 774]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Eiendom
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Kjøp, utvikling og salg av eiendom

Avantor Eiendomsforvaltning AS [965 530 274]

Fylke:
Oslo
Bransje:
Eiendom
Standard(er):
NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikattekst:

Utleie, forvaltning og drift av næringseiendom, offentlig og privat infrastruktur (veier, parker, gang/turveier, parkeringsplasser etc.) Drift av energisentral og parkeringshus

Aven Holmestrand AS [916 494 777]

Fylke:
Vestfold
Bransje:
Industri og produksjon
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015
OHSAS18001:2007
Sertifikattekst:

Utvikling, produksjon, Markedsføring/salg av paller og treemballasje

Avinor AS, Aeronautical Information and NOTAM Services (AIS/NOTAM) [985 198 292]

Fylke:
Akershus
Bransje:
Transport og lagring
Standard(er):
NS-EN ISO 9001:2008
Sertifikattekst:

Provision of aeronautical information services necessary for the safety, regularity and efficiency of air navigation within Norwegian area of responsibility oncluding: NOTAM- and briefing services. Flight planning services

 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.