OHSAS 18001:2007 - Sertifisering av styringssystem for arbeidsmiljø

Med OHSAS 18001-sertifisering blir du i bedre stand til å identifisere, vurdere og håndtere risiko på arbeidsplassen. Samtidig kan OHSAS 18001 bidra til å styrke moralen hos de ansatte og dermed bidra til økt produktivitet.

OHSAS 18001 er en internasjonalt anerkjent standard som gjør deg i stand til å håndtere operasjonell risiko og jobbe mer systematisk for å møte krav i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

Å innføre et styringssystem for arbeidsmiljø (eller arbeidshelse og sikkerhet - “Occupational Health and Safety”), bidrar til at bedriften jobber mer systematisk med arbeidsmiljø og sikkerheten for medarbeiderne. Gjennom å avdekke mulige farer og risikomomenter kan virksomheten lettere forebygge skader og ulykker.

Send oss en forespørsel / Få tilbud på OHSAS 18001-sertifisering her.

Reduser risikoen for arbeidsulykker med OHSAS 18001

Enhver ansvarlig bedrift bør prioritere sine ansattes helse og sikkerhet. OHSAS 18001 er derfor tilpasset alle typer virksomheter. Standarden passer spesielt for større virksomheter hvor medarbeiderne utfører manuelt og tungt arbeid eller arbeid som medfører stor risiko for skader og ulykker.

Fordeler med OHSAS 18001-sertifisering

 • Styrk ditt omdømme ved å synliggjøre at bedriften tar arbeidsmiljøet og medarbeidernes sikkerhet på alvor
 • Reduser antall skader og ulykker på arbeidsplassen og øk produktiviteten
 • Skap en sikker og attraktiv arbeidsplass
 • Reduser utgifter knyttet til sykefravær, ulykker og forsikringspremier

Se vår referanseliste for å lære mer om hvilke bedrifter og bransjer vi har jobbet med.

Veien til OHSAS 18001-sertifisering

 1. Første kontakt
  Etter første kontakt vil du motta et søknadsskjema om sertifisering. Dette skjemaet danner grunnlaget for videre kartlegging av dine behov samt tilbud.
 2. Kontrakt og tildeling av revisjonsleder
  Når du har akseptert tilbudet vil du bli tildelt en revisjonsleder som skal følge deg opp. Revisoren har inngående kunnskap om din bransje og ditt virksomhetsområde. Alle våre revisorer har ledelseserfaring.
 3. Vurder behovet for opplæring i organisasjonen 
  Enten du skal implementere et nytt styringssystem, ønsker å øke din generelle kunnskap til standarden eller vil lære mer om hvordan du kan videreutvikle et eksisterende system finnes det en rekke kurs og seminarer du kan delta på.
 4. Sertifisering
  Når vi sertifiserer din bedrift gjør vi dette i to trinn. Først gjør vi en innledende gjennomgang av styringssystemet mot standarden for å avdekke eventuelle svakheter og mangler. I trinn 2 foretar vi en fullstendig vurdering av styringssystemet og implementeringsgraden av det. Etter at alle eventuelle avvik er lukket vil du motta sertifikatet. 
 5. Kontinuerlig forbedring
  Sertifikatet er gyldig i 3 år. Din revisjonsleder vil følge opp bedriften jevnlig og gjennomføre minst en oppfølgingsrevisjon i året. Etter 3 år må bedriften resertifiseres og nytt sertifikat utstedes. 

Hvorfor velge oss til OHSAS 18001-sertifisering

 • Alle involverte revisjonsledere har bred arbeidserfaring og ledelseserfaring
 • Vi snakker ”fagspråket” . Vi reviderer med utgangspunkt i kundens styringssystem, slik at den reviderte vil kunne kjenne seg igjen i spørsmålene.
 • Vi vektlegger å tolke standardene til bransjen slik at den gir høyest mulig nytteverdi for kunden.
 • Enkel, fleksibel og løsningsorientert er viktige deler av vår DNA
 • Få tilgang til vår kundeweb og få komplett oversikt over revisjoner vi har gjort for din bedrift

Vanlige spørsmål om OHSAS 18001-sertifisering

 1. Hva skal til for å bli sertifisert?
  Før du kan sertifiseres må du ha implementert og tatt i bruk et styringssystem iht. OHSAS 18001. Det finnes en mengde kurs og litteratur som kan hjelpe deg med å forstå og implementere en standard. Mange bedrifter velger også å benytte seg av konsulenter når de skal utarbeide og innføre et nytt styringssystem.
 2. Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?
  Dersom bedriften allerede har implementert et styringssystem iht. OHSAS 18001 tar det normalt mellom 4 og 6 måneder fra kontraktinngåelse til sertifikat utstedes (ca. 3 måneder fra kontraktinngåelse til sertifiseringsrevisjon samt 3 måneders frist for å lukke eventuelle avvik fra revisjonen før sertifikat kan utstedes). 
 3. Hvor lenge er et OHSAS 18001-sertifikat gyldig?
  Sertifikatet er gyldig i 3 år, forutsatt at din bedrift fortsetter å demonstrere at styringssystemet er i bruk og oppfyller kravene i OHSAS 18001. Etter sertifisering gjennomføres det oppfølgingsrevisjoner hvert år frem til resertifisering.
 4. Hva skjer når sertifikatet går ut på dato?
  Før sertifikatet går ut på dato vil du bli kontaktet av din revisjonsleder. Det blir deretter gjennomført en resertifisering 3 måneder før utløpsdato. Dersom alle eventuelle avvik er lukket innen sertifikatets utløpsdato blir du tilsendt et nytt sertifikat med gyldighet på 3 år.
 5. Hva koster det å sertifisere seg?
  Kostnadene forbundet med sertifisering kommer helt an på bedriftens størrelse og kompleksitet samt antall standarder bedriften skal sertifiseres i henhold til. Teknologisk Institutt Sertifisering følger gjeldende internasjonale retningslinjer for tidsbruk i forhold til sertifisering.
 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.