ISO 45001 - Arbeidsmiljø

Høsten 2017 kommer det en ny standard for arbeidsmiljø, ISO 45001. Den nye standarden skal erstatte den populære britiske standarden, OHSAS 18001.

ISO 45001 blir verdens første ISO-standard for arbeidsmiljø. Hensikten med den standarden er å gi bedrifter et godt verktøy samt sikre at de har gode prosesser for å redusere jobbrelatert sykdom, skade og død. 

ISO 45001 erstatter OHSAS 18001

Er din bedrift sertifiser iht. OHSAS 18001? Når ISO 45001 blir lansert i Norge vil denne erstatte den mye brukte britiske standarden. Vi forventer at det blir overgangsordninger for dagens brukere av OHSAS 18001. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til overgangen.

Hvorfor bør norske bedrifter ta i bruk ISO 45001?

  • Mange nasjonale og internasjonale virksomheter setter krav til sertifisering og at bedriften kan dokumentere sine prestasjoner innen arbeidsmiljø
  • Bedriften kan stille krav til sine leverandører om at de skal etterlever arbeidsmiljøstandarden 
  • Prinsippene og kravene i standarden legger til rette for et effektivt forbedringsarbeid som bidrar til et godt arbeidsmiljø og ivaretakelse av risikoforholdene for egne ansatte og andre relevante parter

Alle bedrifter i Norge må jobbe systematisk med arbeidsmiljø i tråd med HMS-/internkontroll-forskriften og arbeidsmiljøloven. Kravene fra myndighetene er generelle, og har ikke konkrete krav til noen viktige styringsprinsipper slik som ISO 45001 har. Dette gjelder for eksempel arbeidsmiljøpolitikk, samsvarsvurdering og ledelsens gjennomgåelse.

Veien videre

12. februar 2016 ble siste utkast av standarden (ISO/DIS 45001) sendt på offentlig høring. I starten av juni hadde den internasjonale komiteen et møte i Toronto hvor de diskuterte over 3000 kommentarer til den nye standarden. På slutten av møtet ble det besluttet å flytte 2. utkast av standarden til årsskiftet 2016/2017. Det er forventet at den endelige standarden kommer i andre halvdel av 2017. 

 

 

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.