ISO 37001 - Sertifisering av ledelsessystem for antikorrupsjon

ISO 37001 er en ny internasjonal standard for anti-korrupsjon. Standarden er utviklet for å hjelpe din bedrift med å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon samt å forbedre og systematisere arbeidet du allerede gjør for å bekjempe korrupsjon.

Standarden er designet for å integrere arbeidet med anti-korrupsjon i ditt eksisterende ledelsessystem. I og med at ISO 37001 følger samme felles struktur som andre ledelsessystemstandarder er den lett å integrere med f.eks. ISO 9001.

Vi har møtt stor interesse for ISO 37001 blant våre kunder, og er derfor i prosess for å bli akkreditert for sertifisering iht. standarden. Vi forventer å sertifisere våre første ISO 37001-kunder tidlig i 3. kvartal 2017. 

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.