Hva vil det si å være upartisk?

Det er viktig for Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering å være upartisk i utførelse av oppdrag. Dette er vi ved å følge punktene under.
  • Kiwa TI-S skal ikke ha økonomiske interesse i selskapet som sertifiseres som kan påvirke uavhengigheten
  • Kiwa TI-S skal ikke utføre revisjoner på systemer de selv (via sine ansatte) har vært med på å etablere. Det skal gå minst 2 år fra en person har jobbet med et system til vedkommende får utføre revisjon på systemet.
  • Kiwa TI-S skal ikke utføre revisjon på eget mor eller datterselskap
  • Kiwa TI-S skal ikke utføre revisjoner på andre sertifiseringsorgan
  • Kiwa TI-S skal ikke tilby konsulent tjenester på styringssystemer.
  • Kiwa TI-S skal ikke utføre interne revisjoner for selskap vi sertifiserer
  • Kiwa TI-S skal ikke la truende oppførsel påvirke resultatet av en revisjon
  • Kiwa TI-S skal ikke overlate sertifiseringsjobben til konsulentfirma som jobber med å utvikle systemer
  • Sertifiseringsobjektet skal gis mulighet til helt eller delvis å avvise revisjonsgruppen
  • I tilfeller der det er tvil om interessekonflikt med kunde, vil situasjonen bli analysert for å sikre at revisjonen blir utført upartisk.
 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.