Hva vil det si å være upartisk?

Det er viktig for Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering å være upartisk i utførelse av oppdrag. Dette er vi ved å følge punktene under.
  • Kiwa TI-S skal ikke ha økonomiske interesse i selskapet som sertifiseres som kan påvirke uavhengigheten
  • Kiwa TI-S skal ikke utføre revisjoner på systemer de selv (via sine ansatte) har vært med på å etablere. Det skal gå minst 2 år fra en person har jobbet med et system til vedkommende får utføre revisjon på systemet.
  • Kiwa TI-S skal ikke utføre revisjon på eget mor eller datterselskap
  • Kiwa TI-S skal ikke utføre revisjoner på andre sertifiseringsorgan
  • Kiwa TI-S skal ikke tilby konsulent tjenester på styringssystemer.
  • Kiwa TI-S skal ikke utføre interne revisjoner for selskap vi sertifiserer
  • Kiwa TI-S skal ikke la truende oppførsel påvirke resultatet av en revisjon
  • Kiwa TI-S skal ikke overlate sertifiseringsjobben til konsulentfirma som jobber med å utvikle systemer
  • Sertifiseringsobjektet skal gis mulighet til helt eller delvis å avvise revisjonsgruppen
  • I tilfeller der det er tvil om interessekonflikt med kunde, vil situasjonen bli analysert for å sikre at revisjonen blir utført upartisk.
 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her.