Sertifisering av styringssystem [Ledende leverandør av sertifisering]

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering er et av landets ledende sertifiseringsorganer for sertifisering av styringssystemer.

Ved å velge oss som sertifiseringsorgan skal du være trygg på at du får mest mulig ut av sertifiseringen. Ikke bare kjenner vi standardene ut og inn. Vi har også eksperter på din bransje. Det gjør at vi vet både hva som kreves for å oppfylle kravene i standarden, men også hvordan din bedrift kan bruke standarden hensiktsmessig for å styrke kjernevirksomheten.

Informasjon om overgang til nye ISO 9001 og ISO 14001

Les mer om frister for overgang til ny standard og våre anbefalinger her.

Referanser - sertifiserte bedrifter

Vi motiveres av å bidra til at våre kunder lykkes, og er stolte av det vi sammen oppnår hver eneste dag. Referanselisten vår teller 700 sertifiserte bedrifter og antallet vokser raskt. Vi sertifiserer alt fra små og mellomstore bedrifter til selskaper med flere tusen ansatte. Se referanselisten her.

Velg standard for å lese mer om sertifisering

ISO 9001 sertifisering

Implementer ISO 9001:2015 og bli i stand til å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som vil slå positivt ut på bunnlinjen.

ISO 14001 - Miljøledelse

En ISO 14001-sertifisering hjelper din bedrift med å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

OHSAS 18001 - Arbeidsmiljø

Med OHSAS 18001-sertifisering blir du i bedre stand til å identifisere, vurdere og håndtere risiko på arbeidsplassen. Samtidig kan OHSAS 18001 bidra til å styrke moralen hos de ansatte og dermed bidra til økt produktivitet.

ISO 45001 Sertifisering

Våren 2018 kommer det en ny standard for arbeidsmiljø: ISO 45001. Den nye standarden skal erstatte den populære britiske standarden OHSAS 18001.

ISO 50001 - Energiledelse

Spar penger og skån miljøet med bedre energiledelse. En ISO 50001-sertifisering hjelper deg med å redusere energiforbruket, utslipp av klimagasser og andre miljøpåvirkninger.

ISO 37001 - Antikorrupsjon

ISO 37001 er en ny internasjonal standard for anti-korrupsjon. Standarden er utviklet for å hjelpe din bedrift med å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon samt å forbedre og systematisere arbeidet du allerede gjør for å bekjempe korrupsjon.

ISO 27001 - Sertifisering av ledelsessystem for informasjonssikkerhet

En ISO 27001 sertifisering viser at du tar sensitive kundedata og konfidensiell informasjon på alvor. Kom i gang med sertifisering fra Kiwa i dag!

ISO 39001 - Trafikksikkerhet

ISO 39001 er en ny standard for trafikksikkerhet. Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering er akkreditert for å sertifisere iht. ISO 39001.

ISO 22000 – Mattrygghet

En ISO 22000-sertifisering sikrer kontroll på mathygiene.

EMAS

Skal du søke godkjenning i henhold til EMAS? Vi hjelper deg.

ISO 3834-2 - Smeltesveising

Sertifisering av styringssystem iht.
ISO 3834-2, Smeltesveising.

Kontakt oss
Harald Schjølberg

Tlf (+47) 922 34 851

Send e-post
Jørn Are Granerud

Tlf (+47) 959 59 696

Send e-post
Hva vil det si å være upartisk?

Det er viktig for Teknologisk Institutt Sertifisering å være upartisk i utførelse av oppdrag. Her kan du lese mer om hva det vil si å være upartisk.

Les mer
 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.