FG-760 - Automatiske brannalarmanlegg

Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr foretakssertifisering i henhold til FG 760 – Automatiske brannalarmanlegg. Fra 1. januar 2015 har forsikringsselskapene etablert en sertifiseringsordning for foretak som skal prosjektere installere, idriftsette, kontrollere, dokumentere og vedlikeholde automatiske brannalarmanlegg. Godkjennelsesordningen administreres av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).

Reglene er utarbeidet av FG, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen.

Reglene setter minimumskrav til foretak som skal ivareta ovennevnte funksjoner i byggesak, eller være ansvarlig for funksjonalitet og kontroll av automatiske brannalarmanlegg. Foretak som oppfyller gjeldene krav, er oppført på FGs nettside www.fgsikring.no.

Formål

Formålet med FG-regler for automatiske brannalarmanlegg, sertifisering av foretak (FG-760), er å sikre nødvendig nivå på foretakssystem, kompetanse i foretaket, at foretaket innehar relevante godkjennelser og at dette kan dokumenteres med en sertifisering.

FG- regler (FG-760) for foretak omfatter områdene:

  • Installasjon - Utførelse av automatiske brannalarmanlegg
  • Prosjektering av automatiske brannalarmanlegg
  • Tekniker - Driftssetting, teknisk behandling, kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg
  • Kontroll - Uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg

Reglene bygger på NS 3960.

Krav til sertifiseringen finnes i FG-760:1, punkt 2, du kan lese mer om dette her

Søknadsskjema 

Du kan enkelt søke om sertifisering ved å klikke her: 
Søknad til sertifisering av foretak etter FG-760.1

Husk også å fylle ut følgende tre skjemaer: 
Egenerklæringsskjema for FG-760
FG-760 - Egenerklæring om kvalitetssystem
FG-760 – HMS egenerklæring  

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske mellomlagre pdf'ene på egen maskin først. 

 

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.