FG-201:1 - Automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr foretakssertifisering i henhold til FG-201:1 – Automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer. Fra 1. januar 2015 har forsikringsselskapene etablert en sertifiseringsordning for foretak som skal prosjektere, installere, idriftsette, kontrollere, dokumentere og vedlikeholde automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer. Godkjennelsesordningen administreres av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). 

Reglene er utarbeidet av FG, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen.
Reglene setter minimumskrav til foretak som skal ivareta ovennevnte funksjoner. Foretak som oppfyller gjeldene krav, er oppført på FGs nettside www.fgsikring.no.

Formål

Formålet med FG-reglene (FG-201:1), er å sikre at foretaket har rutiner og nødvendig kompetanse til å utføre prosjektering, installasjon og vedlikehold av FG-godkjente innbrudds- og overfallsalarmsystemer samt tåkesystemer.

Omfang

FG-201:1 for foretak omfatter områdene:

Sertifisering av IAS-foretak:
• Prosjektering, installasjon og kontroll for boligalarmanlegg (B)
• Prosjektering, installasjon og kontroll for næringsalarmanlegg (N)
Sertifisering av IAS-konsulentforetak:
• Prosjektering og kontroll av bolig- og næringsalarmanlegg.

Krav til sertifiseringen finnes i FG-201:1, disse kan du finne her

Søknadsskjema 

Du kan enkelt søke om sertifisering ved å klikke her: 
Søknad til sertifisering av foretak etter FG-201.1

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'en på egen maskin. 

 

 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her.