Sertifisering etter forskrift om administrative ordninger

Virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring eller sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr skal være sertifisert av en privat bedrift som Arbeidstilsynet har utpekt som sertifiseringsorgan. Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering er godkjent for å sertifisere foretak iht. forskrift om administrative ordninger.

Vi gjennomfører årlig revisjon av de sertifiserte virksomhetene. Våre revisorer innehar spisskompetanse på sine områder. 

Skal du sertifiseres iht. forskrift om administrative ordninger?

Ved å kontakte oss vil du motta en forespørsel om sertifisering. Forespørselen må utfylles og returneres til oss. På bakgrunn av informasjonen som vi mottar har vi grunnlag for å utarbeide tilbud og forslag til kontrakt. Etter at vi har mottatt signert kontrakt i retur, vil du bli kontaktet av en revisjonsleder for å avtale fremdrift og sertifisering.

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.