NS-EN ISO 9606-5 - Sertifisering av sveisere, titan

Sertifisering av sveisere i henhold til NS-EN ISO 9606 - Del 5: Smeltesveising av titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer.

Standarden kan bestilles hos Norsk Standard.

Følgende lokasjoner tilbyr sertifiseringsverksted med alle fasiliteter:

  • Kiwa Teknologisk Institutt, Stavanger
  • Hop kompetansesenter, Askøy-Bergen
  • Vitec, Verdal
  • OPUS, Drammen
  • Wangen Sveis & kompetansesenter, Bergen

Ønsker du å gjennomføre oppsveising i egen bedrift?

Kontakt oss eller en av våre samarbeidspartnere lokalt.

Veien til sertifikat

Eksaminatoren fra TI eller fra en av våre  samarbeidspartnere er sertifiseringsorganets representant. Han/hun skal ivareta habilitet og bevitne at prosessene under eksaminering blir utført iht. gjeldende standard, rutiner og sveiseprosedyre som bedriften har fremlagt. Eksaminator skal være til stede før sveising påstartes, informere om kandidatens rettigheter og hva han/hun har lov til å gjøre med tanke på sliping, reparering, start/stopp i sveiselarver osv. Eksaminator skal innhente informasjon om kandidatens ID, dvs. navn, fødeland og fødselsdato. Eksaminator kan gi kandidaten mulighet til å sveise/lodde en ny prøve hvis første forsøk mislykkes. Eksaminator har rett til å avbryte eksaminering dersom han mener kandidaten ikke følger de anvisninger som er gitt i informasjonsskrivet, rutiner og sveiseprosedyrer, eller dersom kandidaten ikke viser tilstrekkelige kvalifikasjoner under eksaminering. I slike tilfeller vil kandidaten få beskjed om å trene ytterligere før ny eksaminering kan finne sted.

Gyldighet – krav til fornyelse

Et sveisesertifikat er gyldig i 2 år, forutsatt at sertifikatet blir oppdatert av sveisekoordinator hver 6. måned. Man kan få forlengelse av sertifikatet for 2 nye år, forutsatt at dokumentasjon iht. relevant standard fremlegges eksaminator/sertifiseringsorganet. For buttsveis (BW) kreves det 2 volumetriske kontroller (røntgen/ultralyd) over de siste 6 månedene, eller en for hver av de to siste seksmåneds-periodene. Sertifikatet skal være påtegnet 4 ganger av bedriftens sveisekoordinator før fornyelse.

Konvertering fra andre organ

Det kommer innskjerpede krav til konvertering av sertifikater mellom sertifiseringsorganene, inntil kravene er harmonisert mellom organene og godkjent av Norsk akkreditering konverterer ikke TI sertifikater fra andre organer.

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.