Sertifisering av NDT Operatører iht. NS-EN ISO 9712 / Nordtest

Vi sertifiserer NDT-operatører iht. NS-EN ISO 9712 / Nordtest. For å bli sertifisert NDT-operatør må du først ha gjennomført kurs innen ønsket NDT-metode.

NDT-kurs finnes tilgjengelige hos flere aktører i markedet, der i blant annet Kiwa Teknologisk Institutt.

Eksaminering gjennomføres ved kursslutt. Etter bestått sertifiseringsprøve og dokumentert praksisperiode, mottar du ditt NDT-sertifikat som dokumentasjon på din kompetanse.

Gyldighet – krav til fornyelse

Gyldigheten for sertifikater innen ISO 9712, sertifisering av NDT personell, er beskrevet i standarden punkt 9.4, krav til fornyelse i punkt 10 og resertifisering i punkt 11.

Her er det viktig å bemerke seg at det skilles på 5 års fornying, som kan gjøres med søknad og vedlegg, og 10 års resertifisering som gjøres med eksaminering.

Kort oppsummert:
Sertifikatet er gyldig i 5 år forutsatt at operatøren ikke har fravær fra praktisering innen metoden på mer en 12 måneder, og at synstest er bestått. Sertifikatet skal derfor signeres av nivå 3 eller leder innen bedrift en gang hver 12. måned.

Etter de første 5 årene, kan sertifikatet fornyes for ytterlige 5 år ved søknad som skal inneholde verifiserbare dokumenter på at operatøren har utført tilfredsstillende arbeid innen metoden, ikke har opphold på mer en 12 måneder og gyldig synstest.

Etter to perioder på 5 år, totalt 10 år, kan sertifikatet fornyes for ytterlige 5 år ved å avlegge en teoretisk og praktisk eksamen. Selve eksamen er noe redusert i forhold til eksamen ved første gangs sertifisering, og medfører at operatøren starter syklusen på nytt.

Du kan enkelt laste ned og fylle ut våre skjemaer her:

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.