Klage eller anke på sertifiseringstjeneste

Alle kan klage eller anke på en sertifiseringstjeneste. En hver henvendelse skal behandles på en konstruktiv og upartisk måte. 

Definisjon

Anker – forespørsel fra oppdragsgiver (søker, kandidat, sertifisert person, foretak) om ny behandling av enhver avgjørelse som er fattet innen Sertifiseringstjenester.

Klager – uttrykk for misnøye, bortsett fra anke, fra en person eller organisasjon, i forbindelse med aktivitetene til Sertifiseringstjenestene

Behandlingsprosess

Skriftlig anke/klage registreres, og skriftlig tilbakemelding om mottatt Anke/klage, info om prosessen og forventet behandlingstid, gis.
 
Avgjørelsen registreres og svar om resultat oversendes, Anker/klager skal behandles innen rimelig tid, maks 30 arbeidsdager.

Klage på ankebehandling

Oppdragsgiver har anledning til å påklage beslutninger fattet av Personellsertifisering til Norsk Akkreditering.

Referanser

  • NS EN ISO/IEC 17024

Last ned skjema

Last ned skjema for klager og anker her. 

Klager/anker innen Personellsertifisering sendes til: Jan.Sletten@teknologisk.no

 
Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.