Klage eller anke på sertifiseringstjeneste

Alle kan klage eller anke på en sertifiseringstjeneste. En hver henvendelse skal behandles på en konstruktiv og upartisk måte. 

Definisjon

Anker – forespørsel fra oppdragsgiver (søker, kandidat, sertifisert person, foretak) om ny behandling av enhver avgjørelse som er fattet innen Sertifiseringstjenester.

Klager – uttrykk for misnøye, bortsett fra anke, fra en person eller organisasjon, i forbindelse med aktivitetene til Sertifiseringstjenestene

Behandlingsprosess

Skriftlig anke/klage registreres, og skriftlig tilbakemelding om mottatt Anke/klage, info om prosessen og forventet behandlingstid, gis.
 
Avgjørelsen registreres og svar om resultat oversendes, Anker/klager skal behandles innen rimelig tid, maks 30 arbeidsdager.

Klage på ankebehandling

Oppdragsgiver har anledning til å påklage beslutninger fattet av Personellsertifisering til Norsk Akkreditering.

Referanser

  • NS EN ISO/IEC 17024

Last ned skjema

Last ned skjema for klager og anker her. 

Klager/anker innen Personellsertifisering sendes til: Jan.Sletten@teknologisk.no

 
Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her. 

ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her.