ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Med mer enn 300 000 sertifikater utstedt på verdensbasis utgjør standarden et sentralt forretningsverktøy for mange organisasjoner. 

For å sikre at standarden fortsatt oppleves som relevant for markedet er den nå publisert i ny versjon, ISO 14001:2015.

Viktige forbedringer i ny standard

  • Økt fokus på både hvordan interne og eksterne faktorer påvirker en organisasjons miljøprestasjon
  • Større fokus på ledelsens forpliktelse og engasjement
  • Økt fokus på integrasjon med organisasjonens strategiske retning
  • Bedre beskyttelse av miljøet, med fokus på proaktive tiltak
  • Økt fokus på kommunikasjon og kommunikasjonsstrategi
  • Fokus på livssyklus-tankegang, hvor man vurdere hvert enkelt trinn i syklusen til et produkt eller en tjeneste – fra utvikling til avvikling.

Les mer om sertifisering iht. nye ISO 14001 her.

 
ISO 14001 er utgitt i ny utgave

ISO 14001 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Les mer om endringene i ny standard her. 

Overgangen til nye standarder

ISO 9001 og ISO 14001 er utgitt i nye versjoner. Hvis du allerede er sertifisert iht. gammel standard er det en overgangsperiode. Les mer om hva du må gjøre her. 

Ny utgave av ISO 9001 er publisert

ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Les mer om endringene her.